How Sahid Smriti Formed

hospital

यस क्षेत्रका जनताहरुलाई स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउनका लागि सहिद स्मृति सामुदायिक अस्पताल विकास केन्द्रको मिति २०६४ सालमा स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता (दर्ता नं. १२०८) गरेका थियो । मिति २०६६ साल मंसिर ९ गते देखि १७ गते सम्म नवाह ज्ञान महायज्ञ संचालन गरि आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गरिएको थियो । मिति २०६७ साल वैशाख ११ गते बाट यस अस्पतालले निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । माहायज्ञमा रु १०००० अक्षरुपी दश हजार भन्दा माथि दान गर्ने दाताहरुलाई यस संस्थाको आजीवन सदस्य प्रदान गर्ने निर्णय अनुसार हाल सम्म १३२५ जना आजीवन सदस्यहरु रहनु भएको छ । यस संस्थाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर छुट हुने संस्थामा दर्ता गरी पान नं. ३०४२८४५२४ प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पूर्वाधार स्वीकृत लिई अस्पताल सेवा सुरु गरेको र मिति २०७० साल जेठ २७ गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरा बाट १५ सैया अस्पताल संचालन स्वीकृत प्राप्त गरेको छ । ४ सैयाको आस्मीक कक्ष, २ सैया असाध्य तथा विपन्न कक्ष लगायत २५ सैया सम्मको सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यो संस्था नाफा रहित सामुदायिक संस्था हो ।

Sahid Smriti Samudayiak Hospital

40+Medical Team
25+Hospital Bed
50000+Happy Patient

hospital.sahidsmriti@gmail.com

078-411055 , 078-590355

© Sahid Smriti Samudayik Hospital 2023 All Rights Reserved.